三 课

dì  sān  kè

de   3   les

     谢谢

   xiè xiè

Dank dank

In deze les


  1. Dank je wel

  2. Tot morgen

  3. De strook volgorde bij het schrijven

银行

 
  1. Leer de karakters te herkennen en leer de tonen van het pinyin uit je hoofd!

  1. Luister naar de gesproken tekst en herhaal de tekst. Let erop dat het exact hetzelfde klinkt. zowel de uitspraak als de hoogte van de tonen!

生词    shēng cí    Nieuwe woorden

注释    zhù shì    Aantekeningen

课文    kè wén    Tekst

㈠谢谢


A:请进!

    qǐng jìn 

    alsjeblieft binnen komen


B:你的信。

    nǐ de xìn

    jou brief


A:谢谢!

    xiè xiè  

    dank dank


B:不谢!

    bú xiè

    geen dank
㈡明天见


A:你去银行吗?

    nǐ qù yín háng ma

    jij naar bank?


B:去。去邮局

    bú qù。qù yóu jú。

    niet naar. naar postkantoor.


A:明天见!

    míng tiān jiàn!  

    morgen zien!


B: 明天见!

    míng tiān jiàn!  

    morgen zien!

  1. Om vlot en foutloos Chinees te schrijven is het belangrijk om de karakters volgens een vaste volgorde op te bouwen. Dit noemen we de strook volgorde. Het zijn maar een paar regels, het maakt het een stuk makkelijker om een karakter te schrijven en ook om te onthouden.

  1. Leer de karakters te herkennen en leer de tonen van het pinyin uit je hoofd!

谢谢

㈡明天见

1. midden gaat voor zijkanten

7. eerst linksboven

2. van boven naar beneden

8. eerst een vierkant afmaken voordat er stroken doorheen gaan

3. van links naar rechts

9. na 2 horizontale stroken de verticale strook en dan de onderste horizontale strook

4. horizontaal gaat voor verticaal

10. eerst de ‘ dot’ linksboven en als laatste rechts onder

5. eerst de binnenkant afmaken voordat je een vierkant afsluit

11. de ‘dot’ rechtsboven als laatste

6. van buiten naar binnen